„Rožių rojus” itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie „Rožių rojus”  nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės „Rožių rojus” interneto svetainėje, registruojatės „Rožių rojus”savitarnoje ar užsisakote prekes ir (arba) paslaugas „Rožių rojus” elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas „Rožių rojus” atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

„ROŽIŲ ROJUS“ VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad „ROŽIŲ ROJUS“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

– teikiant elektroninių ryšių paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
– teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
– vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
– vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
– gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas);
– užtikrinant klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
– kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant„ROŽIŲ ROJUS“  darbuotojų duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

– pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.;
– duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
– duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir  „ROŽIŲ ROJUS“ paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
– duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
– duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių įrašuose, kai skambinate BITĖS telefono numeriais ar atsiliepiate į BITĖS darbuotojų ar atstovų skambučius;
– kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

„ROŽIŲ ROJUS“  gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su „ROŽIŲ ROJUS“  sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. „ROŽIŲ ROJUS“ teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai „ROŽIŲ ROJUS“ siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas . Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo „ROŽIŲ ROJUS“gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais).

„ROŽIŲ ROJUS“saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga „ROŽIŲ ROJUS“  teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant  paslaugas, „ROŽIŲ ROJUS“  tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Tvarkant asmens duomenis „ROŽIŲ ROJUS“ gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad „ROŽIŲ ROJUS“ galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas.

„ROŽIŲ ROJUS“ imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam  teikia ar gali teikti asmens duomenis?

– kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

–  galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;

– naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
– registruojantis BITĖS savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
– įsigyjant prekių ar paslaugų „ROŽIŲ ROJUS“ elektroninėje parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui.

Surinktus duomenis apie „ROŽIŲ ROJUS“ svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.  Be to, „ROŽIŲ ROJUS“ portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

NAUJIENLAIŠKIAI

„ROŽIŲ ROJUS’ svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius „ROŽIŲ ROJUS“ pasiūlymus ir naujienas . Įvedus elektroninio pašto adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.

Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą  „ROŽIŲ ROJUS“ naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, BITĖ gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte.

Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti BITĖS pasiūlymus. Atsisakyti  „ROŽIŲ ROJUS“naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir „ROŽIŲ ROJUS“ teikiamas paslaugas.

„ROŽIŲ ROJUS“ svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.

Funkciniai slapukai: taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus galime naudoti ir jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi  „ROŽIŲ ROJUS“svetaine patirtį.

Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja „ROŽIŲ ROJUS“ svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad „ROŽIŲ ROJUS“  svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Prieigą prie statistinių duomenų apie  „ROŽIŲ ROJUS“ svetainės lankytojus turi „ROŽIŲ ROJUS“ darbuotojai,  kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

 

„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_2016….

„BlueConic“ įrankis, kurį suteikia Olandijos bendrovė „BlueConic B.V.“ leidžia BITEI stebėti ir įvertinti vartotojų, apsilankiusių svetainėse www.bite.lt ir www.manobite.lt, patirtį bei pateikti konkrečiam vartotojui aktualų turinį.

Ką galite pasirinkti?

Apsilankę „ROŽIŲ ROJUS“ interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:

– patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
– blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
– blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
– blokuoti visų slapukų siuntimą;
– uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant BITĖS svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine „ROŽIŲ ROJUS“  svetaine.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas
„ROŽIŲ ROJUS“ Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu/
iki interneto svetainės lango uždarymo
DSID „Google DoubleClick ad“ stebėjimo slapukas. Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmą kartą atėjus į puslapį/
2 mėn
_GAcookieID Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Pirmą kartą atėjus į puslapį/
10 mėn.
_lotr Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti  interneto svetainę. Pirmą kartą atėjus į puslapį/
180 dienų
_utma Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Pirmo įėjimo į puslapį metu/
2 metai
_utmx Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas vartotojo įsitraukimui eksperimento metu stebėti. Pirmą kartą atėjus į puslapį/
18 mėn.
_utmxx Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas. Pirmą kartą atėjus į puslapį/
18 mėn.
_utmz Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Pirmo įėjimo į puslapį metu/
iki naršyklės uždarymo
_ceg.s Slapukas saugo informaciją apie vartotojo sesiją. Pirmą kartą atėjus į puslapį/
3 mėn.
_ceg.u Slapukas saugo informaciją apie konkretaus vartotojo veiksmus. Pirmą kartą atėjus į puslapį/
3 mėn.
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu/
2 metai
_lo__rid Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti bei siekiant patobulinti puslapį. Įėjimo į puslapį metu/
30 min. (priklausomai nuo sesijos trukmės, gali ilgėti)
_lo_u Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Pirmą kartą atėjus į puslapį/
2 metai
_lo_v Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti bei siekiant patobulinti puslapį. Pirmą kartą atėjus į puslapį/
1 metai
id Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu/
iki 60 dienų
Lc_ctest Slapukas tikrina, ar klientas neblokuoja slapukų. Atidarant puslapį/
24 val.
Lc_pdate Slapukas saugo laiką, kada paskutinį kartą rodytas iššokantis (angl. pop-up) langas, kviečiantis pokalbiui. Iššokančio lango pasirodymo metu/
3 dienos
Product_quantity Slapukas skirtas kiekiui prekių krepšelyje nustatyti. Įsidedant prekę į krepšelį/
20 dienų
Subscribe-modal-displayed Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus  iššokančius (angl. pop-up) langus išsaugoti. Pirmo įėjimo į puslapį metu/
30 dienų
PrestaShop Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu/
iki interneto svetainės lango uždarymo
_gat_* Šie slapukai naudojami užklausų skaičiui riboti. Įėjimo į puslapį metu/
10 min.
_dc_gtm_* Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti bei siekiant patobulinti puslapį. Įėjimo į puslapį metu/
8 val.
BCSessionID Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų „Blueconic“ identifikatorių (ID), pagal kurį renkami duomenys apie kliento patirtį svetainėje ir tobulinant informacijos pateikimą klientui. 1 metai
BCTempID Laikinas stebėjimo slapukas iš „Blueconic“, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti iki kol sukuriamas „Blueconic“ identifikatorius. 10 minučių. 10 min.
AWSELB Šie slapukai naudojami paspartinti svetainės duomenų užkrovimo paspartinimui svetainėje. 1 valanda. 1 val.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad  „ROŽIŲ ROJUS“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš „ROŽIŲ ROJUS“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

– kreiptis „ROŽIŲ ROJUS su prašymu suteikti informaciją apie  varkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip „ROŽIŲ ROJUS juos tvarko;
– kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
– kreiptis su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
– nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „ROŽIŲ ROJUS

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į  duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu duomenu.apsauga. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į „ROŽIŲ ROJUS ” bet kuriuo Jums patogiu būdu:

– raštu – el. paštu agronomo.patarimai@gmail.com
– žodžiu – telefonu nr. +37065278157
– raštu – adresu Rokiškio sav., Ratkupio kaimas, Ratkupio3